Missie

Het is onze missie de mogelijkheden en kansen die het nieuwe ondernemen biedt, samen met onze klant uit te werken en te realiseren. Wij stellen onze klant daardoor in staat zakelijk en privé voorop te blijven en succesvol te laten zijn.

KIEN OndernemersAdvies is een bijzonder ervaren, ondernemend en praktisch klankbord voor ondernemers.

Geen dikke rapporten, maar met voortdurend persoonlijk contact om onze klanten ondernemend bij te staan met raad en vooral daad. 

KIEN staat voor praktische, innovatieve en verrassende ideeën, ondernemersadviezen en oplossingen.

Met KIEN ben je klaar voor de toekomst.